Loading...

Mykolayiv-Kyiv

Mykolayiv-Kyiv

to Kyiv Distance, km The name of the stopping points
and state boundary crossing points.
Distance, km to Mykolayiv
Arrival,
hours, minutes
Stop,
min.
Departure,
hours, minutes
Arrival,
hours, minutes
Stop,
min.
Departure,
hours, minutes
05:00 00:30 05:30 0 Mykolayiv
Bogoyavlenskii pr., 21
48 15:10 00:00 15:10
06:30 00:05 06:35 48 Nova Odesa
vul. Kuhareva, 8G
48 14:05 00:05 14:10
07:35 00:05 07:40 48 Voznesensk
vul. Zhovtnevoyi revolucii, 148
31 13:00 00:05 13:05
08:25 00:05 08:30 31 Yuzhnoukrayinsk
vul. Druzhby narodiv, 27
46 12:05 00:10 12:15
09:15 00:10 09:25 46 Pervomaysk
vul. Radyanska, 8
125 11:15 00:05 11:20
11:20 00:10 11:30 125 Uman
vul. Kyivska, 1
206 09:00 00:15 09:15
14:45 00:00 14:45 206 Kyiv
pr. Nauky, 1/2
0 05:15 00:30 05:45